Parafia pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

w Suchej Beskidzkiej

Historia parafii

Parafię suską założył Piotr Komorowski w latach 1608 – 1614. Najpierw rozbudował zamek, a następnie wystawił kościół w stylu gotyckim (szczegóły architektoniczne i dekoracyjne późnorenesansowe), pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, oddając go do użytku w 1614 r. Konsekracji kościoła dokonał Ks. Bp. Tomasz Oborski, sufragan krakowski 8 grudnia 1624 r.

W latach 1614 -1624 kościół suski obsługiwali 00 Bernardyni z Kalwarii Zebrzydowskiej. W 1624 r. fundator oddał Parafię w zarząd Księży Kanoników Regularnych od Bożego Ciała z Krakowa. Wybudował im również klasztor w stylu późnorenesansowym, połączony korytarzem arkadowym z kościołem.

Kościół zbudowany z kamienia nosi ślady licznych przeróbek, szczególnie dachu i ołtarzy bocznych. Obok kościoła znajdował się szeroki dziedziniec otoczony murem, przeznaczony częściowo na cmentarz. Na tym cmentarzu grzebano zmarłych do 1836 r. Z siedmiu kaplic postawionych na dziedzińcu kościelnym jedna została przebudowana w 1818 r. na dzwonnicę i grobowiec Wielkopolskich, a z pozostałych do naszych czasów dotrwały tylko dwie. “Stary” kościół przetrwał tragiczne burze czasu. Epitafia, liczne napisy i całość kościoła świadczą o wspaniałej przeszłości.

W 1782 r. na skutek dekretu kasacyjnego (cesarza austriackiego) Księża Kanonicy Regularni opuścili Parafię suską, którą objęli i nadal prowadzą kapłani diecezjalni. Pierwszym proboszczem (po zakonnikach) był Ks. Ignacy Machayski, który pełnił urząd proboszcza przez 41 lat /1782 – 1823/.

Pod koniec XIX wieku “stary” kościół był za ciasny dla stale rosnącej liczby parafian, mimo, że w 1896 r. Stryszawa oddzieliła się od Parafii suskiej. Z fundacji Hr. Branickich i kolejarzy suskich, w latach 1895 – 1907 powstał nowy kościół wg. projektu krakowskiego architekta Talowskiego, w stylu gotycko-romańskim. W 1910 roku na ścianach prezbiterium umocowano figury (z kamienia pińczowskiego) 4 polskich patronów: Św. Stanisława biskupa, Św. Jana Kantego, Św. Stanisława Kostkę i Św. Kazimierza Jagielończyka. Na szczególną uwagę w kościele zasługuje ołtarz, zbudowany w 1912 r., a wykonany przez Antoniego Madejskiego i twórcy m. in. sarkofagu św. Królowej Jadwigi na Wawelu z marmuru kararyjskiego. Zwracają też uwagę dwa boczne ołtarze kamienne: Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Józefa. Austriacy w czasie I wojny światowej zarekwirowali dwa dzwony kościelne (największy o średnicy 170 cm i drugi o średnicy 80 cm). Aktu poświęcenia nowego kościoła dokonał 10 maja 1908 r. wydelegowany przez Konsystorz w Krakowie Ks. Marceli Klimkiewicz dziekan i proboszcz w Tarnowie. Konsekracji nowego kościoła dokonał 23 września 1956 r. ks. Bp. Franciszek Jop.

W okresie II wojny światowej kościół został zrabowany / chorągwie i dzwony, a w czasie działań wojennych zniszczeniu uległy witraże, dach i okna.

 

                            

 

Album:

Parafia w Suchej Beskidzkiej w wersji książkowej – twarda okładka, kreda w cenie 50 złotych można nabyć w zakrystii Parafii.

RÓŻANIEC NA DZIŚ

 

 Tajemnice Chwalebne

 

Zmartwychwstanie Pana Jezusa.

Wniebowstąpienie Pana Jezusa.

Zesłanie Ducha Świętego.

Wniebowzięcie Maryi.

Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi.

 

"Ci, którzy kochają różaniec, to są ci, co ratują świat"

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY

 

TRIDUUM SACRUM

 

 

 

WIELKI CZWARTEK to pamiątka Ostatniej Wieczerzy i ustanowienia dwóch nierozdzielnych sakramentów: kapłaństwa i Eucharystii.

Pamiętajmy w naszych dzisiejszych modlitwach o tych kapłanach, których Bóg postawił na naszej duchowej drodze - o naszych duszpasterzach, katechetach, spowiednikach, szafarzach sakramentów... Dziękujmy Bogu za niepojęty dar Eucharystii, w której Chrystus - wszechmocne i odwieczne Słowo - pozostał obecny na wieki.

 

 

WIELKI PIĄTEK. Dziś Kościół nie sprawuje Eucharystii. W kościołach są odprawiane jedynie uroczyste liturgie Męki Pańskiej, w czasie których odczytuje się (lub śpiewa) Mękę Pańską według św. Jana oraz adoruje Krzyż, któremu dzisiaj oddaje się taką cześć, jak Chrystusowi Eucharystycznemu (poprzez klęknięcie).

W dniu dzisiejszym wszystkich obowiązuje post ścisły - post i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Osoby od 14. do 18. roku życia oraz osoby mające ponad 60 lat są zobowiązane jedynie do wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Osoby między 18. a 60. rokiem życia powinny zachować nie tylko wstrzemięźliwość, ale również post: trzy posiłki, przy czym tylko jeden do syta, a dwa - lekkie. Z obowiązku tego są zwolnione osoby chore. Kościół zachęca także do przedłużenia postu i wstrzemięźliwości aż do rozpoczęcia liturgii Wigilii Paschalnej w Wielką Noc.

W dniu dzisiejszym jesteśmy wezwani do trwania przed Chrystusem Ukrzyżowanym. Ten dzień nie powinien mieć charakteru wyłącznie smutnego - Mękę Chrystusa rozważamy przecież w kontekście nadchodzących Świąt Zmartwychwstania. Niemniej jednak Wielki Piątek ma być dniem wyciszenia i skupienia.

 

Dziś rozpoczyna się coroczna Nowenna do Miłosierdzia Bożego, którą przekazała nam św. siostra Faustyna Kowalska.

Rozpoczęcie Liturgii wieczornej o godzinie 18.00. Rozpoczęcie Nowenny o godzinie 15.00

 

 

WIELKA SOBOTA - Kościół także dzisiaj powstrzymuje się od sprawowania ofiary Mszy św., dlatego główny ołtarz pozostaje obnażony. Przychodzimy do kościoła, by adorować Chrystusa w Grobie, oraz aby poświęcić pokarmy na wielkanocny stół. Dzisiejszy dzień to czas ciszy i tęsknoty za Chrystusem.

W szczególny sposób Kościół zwraca uwagę na Maryję, która jako jedyna w Wielką Sobotę przechowała wiarę Kościoła, kiedy to wszyscy uczniowie i Apostołowie Chrystusa uciekli. Kościół zachęca nas, byśmy trwali w poście podjętym w dniu wczorajszym aż do Wigilii Paschalnej.

O godzinie 18.00 w naszej Parafii rozpoczyna się Liturgia Paschalna. Jej dopełnieniem będzie procesja rezurekcyjna o 6.00 rano w Niedziele Wielkanocną.