Parafia pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

Grupa Osób Niepełnosprawnych i ich Opiekunów

Została utworzona przez księdza Andrzeja Grodeckiego w 1994 roku . W tworzeniu tej grupy brali udział Marcin Koper , Anna Giertuga , Bronisława Rusin , Ksiądz Tomasz Grzesiak oraz osoby niepełnosprawne Agnieszka Koper, Jadwiga Mosur, Robert Zając, Zbyszek Kolczak, Tomasz Wójcie, Sławek Laskoś.

Grupa jest częścią większej wspólnoty skupionej wokół Fundacji Świadczenia Wszechstronnej Pomocy Materialnej i Duchowej Osobom Niepełnosprawnym z siedzibą w Nowym Targu.

Działa ona przy Parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Suchej Beskidzkiej, ale obejmuje swoim zasięgiem także inne miejscowości takie jak: Maków Podhalański i okoliczne wsie : Stryszawa, Lachowie, Krzeszów , Budzów, Palcza, Grzechynia, Żarnówka.

Utrzymuje kontakty z osobami niepełnosprawnymi i wolontariuszami z Krakowa i okolic.

Grupę stanowią osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich czyli upośledzone ruchowo, z niedorozwojem umysłowym oraz częściowo upośledzone przez porażenie mózgowe bądź zespoły neurologiczne oraz ich rodzice bądź prawni opiekunowie i wolontariusze. Wolontariat grupy tworzą : studenci, młodzież ze szkół średnich, dorośli.

Jest to Grupa, która ma formę otwartą, każdy może przyjść i popracować i odejść, najczęściej ci którzy przychodzą zostają, albo odchodzą bo zakładają własne rodziny, ale kiedy są potrzebni pojawiają się i pomagają. Tworzymy w obrębie w/w Fundacji wielka rodzinę ludzi, którym nie jest obojętny los osób niepełnosprawnych, my im dajemy siebie i nasza sprawność a oni siłę i motywację do życia. Uzupełniamy się wzajemnie i staramy się sobie wzajemnie pomagać.
Na czym polega ta nasza działalność? Nasuwa się zasadnicze pytanie. Pracę wolontariuszy koordynuje zarząd, w skład którego wchodzą osoby niepełnosprawne, sprawni i ksiądz jako osoba duchowna z ramienia kościoła. Aktualny zarząd Grupy to: ksiądz Rafał Kluska, Jadwiga Mosur, Paulina Cholewa i Anna Giertuga.
Spotkania całej Grupy odbywają się w salkach przy kościele raz w miesiącu, dodatkowo parę osób niepełnosprawnych korzysta nieodpłatnie z basenu raz w tygodniu i ma możliwość częstego spotkania się z młodzieżą. Wolontariusze udzielają doraźnej pomocy, organizują spotkania, imprezy okolicznościowe, wycieczki, jak również zimowe i letnie obozy wypoczynkowo – rehabilitacyjne.

Zaliczyliśmy już wiele atrakcyjnych miejscowości, w których odbywał się zorganizowany wypoczynek letni były to: Leszno, Częstochowa, Poznań, Gdynia, Gdańsk, Zamość, Strzepcz na Kaszubach, Jarosław, Rożnów, Niepołomice, Lepnica Mała, Kasinka Mała.

Oprócz zorganizowanego wypoczynku, czy też spotkań preferujemy inne formy kontaktów między sobą, w zależności od wytworzonych więzi tj. odwiedziny w domu, szpitalu, pomoc finansowa, zorganizowanie opieki domowej, dojazdu do kościoła, na spotkanie, upominki świąteczne, szukanie sponsorów, organizowanie akcji charytatywnych typu: sprzedaż zniczy, kartek świątecznych, w przeszłości stroików świątecznych w celu znalezienia środków na bieżącą działalność.

Opiekunem jest obecnie ks. Damian Zając

INFORMACJE

RÓŻANIEC NA DZIŚ

 

 Tajemnice Chwalebne

 

Zmartwychwstanie Pana Jezusa.

Wniebowstąpienie Pana Jezusa.

Zesłanie Ducha Świętego.

Wniebowzięcie Maryi.

Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi.

 

"Ci, którzy kochają różaniec, to są ci, co ratują świat"

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY