Parafia pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

w Suchej Beskidzkiej

Grupa Osób Niepełnosprawnych i ich Opiekunów

Została utworzona przez księdza Andrzeja Grodeckiego w 1994 roku . W tworzeniu tej grupy brali udział Marcin Koper , Anna Giertuga , Bronisława Rusin , Ksiądz Tomasz Grzesiak oraz osoby niepełnosprawne Agnieszka Koper, Jadwiga Mosur, Robert Zając, Zbyszek Kolczak, Tomasz Wójcie, Sławek Laskoś.

Grupa jest częścią większej wspólnoty skupionej wokół Fundacji Świadczenia Wszechstronnej Pomocy Materialnej i Duchowej Osobom Niepełnosprawnym z siedzibą w Nowym Targu.

Działa ona przy Parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Suchej Beskidzkiej, ale obejmuje swoim zasięgiem także inne miejscowości takie jak: Maków Podhalański i okoliczne wsie : Stryszawa, Lachowie, Krzeszów , Budzów, Palcza, Grzechynia, Żarnówka.

Utrzymuje kontakty z osobami niepełnosprawnymi i wolontariuszami z Krakowa i okolic.

Grupę stanowią osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich czyli upośledzone ruchowo, z niedorozwojem umysłowym oraz częściowo upośledzone przez porażenie mózgowe bądź zespoły neurologiczne oraz ich rodzice bądź prawni opiekunowie i wolontariusze. Wolontariat grupy tworzą : studenci, młodzież ze szkół średnich, dorośli.

Jest to Grupa, która ma formę otwartą, każdy może przyjść i popracować i odejść, najczęściej ci którzy przychodzą zostają, albo odchodzą bo zakładają własne rodziny, ale kiedy są potrzebni pojawiają się i pomagają. Tworzymy w obrębie w/w Fundacji wielka rodzinę ludzi, którym nie jest obojętny los osób niepełnosprawnych, my im dajemy siebie i nasza sprawność a oni siłę i motywację do życia. Uzupełniamy się wzajemnie i staramy się sobie wzajemnie pomagać.
Na czym polega ta nasza działalność? Nasuwa się zasadnicze pytanie. Pracę wolontariuszy koordynuje zarząd, w skład którego wchodzą osoby niepełnosprawne, sprawni i ksiądz jako osoba duchowna z ramienia kościoła. Aktualny zarząd Grupy to: ksiądz Rafał Kluska, Jadwiga Mosur, Paulina Cholewa i Anna Giertuga.
Spotkania całej Grupy odbywają się w salkach przy kościele raz w miesiącu, dodatkowo parę osób niepełnosprawnych korzysta nieodpłatnie z basenu raz w tygodniu i ma możliwość częstego spotkania się z młodzieżą. Wolontariusze udzielają doraźnej pomocy, organizują spotkania, imprezy okolicznościowe, wycieczki, jak również zimowe i letnie obozy wypoczynkowo – rehabilitacyjne.

Zaliczyliśmy już wiele atrakcyjnych miejscowości, w których odbywał się zorganizowany wypoczynek letni były to: Leszno, Częstochowa, Poznań, Gdynia, Gdańsk, Zamość, Strzepcz na Kaszubach, Jarosław, Rożnów, Niepołomice, Lepnica Mała, Kasinka Mała.

Oprócz zorganizowanego wypoczynku, czy też spotkań preferujemy inne formy kontaktów między sobą, w zależności od wytworzonych więzi tj. odwiedziny w domu, szpitalu, pomoc finansowa, zorganizowanie opieki domowej, dojazdu do kościoła, na spotkanie, upominki świąteczne, szukanie sponsorów, organizowanie akcji charytatywnych typu: sprzedaż zniczy, kartek świątecznych, w przeszłości stroików świątecznych w celu znalezienia środków na bieżącą działalność.

Opiekunem jest obecnie ks.Piotr Fąfrowicz

RÓŻANIEC NA DZIŚ

 

 Tajemnice Chwalebne

 

Zmartwychwstanie Pana Jezusa.

Wniebowstąpienie Pana Jezusa.

Zesłanie Ducha Świętego.

Wniebowzięcie Maryi.

Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi.

 

"Ci, którzy kochają różaniec, to są ci, co ratują świat"

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY

 

TRIDUUM SACRUM

 

 

 

WIELKI CZWARTEK to pamiątka Ostatniej Wieczerzy i ustanowienia dwóch nierozdzielnych sakramentów: kapłaństwa i Eucharystii.

Pamiętajmy w naszych dzisiejszych modlitwach o tych kapłanach, których Bóg postawił na naszej duchowej drodze - o naszych duszpasterzach, katechetach, spowiednikach, szafarzach sakramentów... Dziękujmy Bogu za niepojęty dar Eucharystii, w której Chrystus - wszechmocne i odwieczne Słowo - pozostał obecny na wieki.

 

 

WIELKI PIĄTEK. Dziś Kościół nie sprawuje Eucharystii. W kościołach są odprawiane jedynie uroczyste liturgie Męki Pańskiej, w czasie których odczytuje się (lub śpiewa) Mękę Pańską według św. Jana oraz adoruje Krzyż, któremu dzisiaj oddaje się taką cześć, jak Chrystusowi Eucharystycznemu (poprzez klęknięcie).

W dniu dzisiejszym wszystkich obowiązuje post ścisły - post i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Osoby od 14. do 18. roku życia oraz osoby mające ponad 60 lat są zobowiązane jedynie do wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Osoby między 18. a 60. rokiem życia powinny zachować nie tylko wstrzemięźliwość, ale również post: trzy posiłki, przy czym tylko jeden do syta, a dwa - lekkie. Z obowiązku tego są zwolnione osoby chore. Kościół zachęca także do przedłużenia postu i wstrzemięźliwości aż do rozpoczęcia liturgii Wigilii Paschalnej w Wielką Noc.

W dniu dzisiejszym jesteśmy wezwani do trwania przed Chrystusem Ukrzyżowanym. Ten dzień nie powinien mieć charakteru wyłącznie smutnego - Mękę Chrystusa rozważamy przecież w kontekście nadchodzących Świąt Zmartwychwstania. Niemniej jednak Wielki Piątek ma być dniem wyciszenia i skupienia.

 

Dziś rozpoczyna się coroczna Nowenna do Miłosierdzia Bożego, którą przekazała nam św. siostra Faustyna Kowalska.

Rozpoczęcie Liturgii wieczornej o godzinie 18.00. Rozpoczęcie Nowenny o godzinie 15.00

 

 

WIELKA SOBOTA - Kościół także dzisiaj powstrzymuje się od sprawowania ofiary Mszy św., dlatego główny ołtarz pozostaje obnażony. Przychodzimy do kościoła, by adorować Chrystusa w Grobie, oraz aby poświęcić pokarmy na wielkanocny stół. Dzisiejszy dzień to czas ciszy i tęsknoty za Chrystusem.

W szczególny sposób Kościół zwraca uwagę na Maryję, która jako jedyna w Wielką Sobotę przechowała wiarę Kościoła, kiedy to wszyscy uczniowie i Apostołowie Chrystusa uciekli. Kościół zachęca nas, byśmy trwali w poście podjętym w dniu wczorajszym aż do Wigilii Paschalnej.

O godzinie 18.00 w naszej Parafii rozpoczyna się Liturgia Paschalna. Jej dopełnieniem będzie procesja rezurekcyjna o 6.00 rano w Niedziele Wielkanocną.