Parafia pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

Kancelaria parafialna

 

KANCELARIA PARAFIALNA CZYNNA:

od poniedziałku do piątku 

po Mszy św. wieczornej od 18.30 do 19.00

Wszystkie sprawy prosimy załatwiać w godzinach czynnej Kancelarii.

 

 

SPRAWY KANCELARYJNE

Chrzest –  Ślub – Pogrzeb

 

Jak załatwić oraz potrzebne dokumenty?

 

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

1. Chrzest w naszym kościele jest udzielany:

- w każdą niedzielę.

2. Chrzest dziecka zgłaszają rodzice w Kancelarii Parafialnej około dwa tygodnie przed datą uroczystości.  Należy przedłożyć następujące dane i dokumenty:

- akt urodzenia dziecka z USC

- świadectwo zawarcia małżeństwa – wypis z USC lub dane personalne rodziców dziecka: imię, nazwisko, miejsce i data urodzenia, imiona rodziców łącznie z nazwiskiem panieńskim matki

- imiona, nazwiska i miejsce zamieszkania chrzestnych.

3. Rodzice chrzestni. Chrzestnym może być osoba spełniająca następujące warunki:

- ukończone 16 lat i przyjęty Sakrament Bierzmowania.

- w przypadku małżonków – żyjąca w związku sakramentalnym.

- przedstawienie zaświadczenia z własnej Parafii, że jest wierzącym i praktykującym katolikiem.

4 Rodziców dziecka i chrzestnych zachęca się do:

- przystąpienie do Sakramentu Pokuty, by w pełni uczestniczyć w Ofierze Mszy świętej chrzcielnej,

- wspólnej modlitwy w rodzinie.

 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

1. Kandydaci do Sakramentu Małżeństwa powinni zgłosić się do Kancelarii Parafialnej w miejscu zamieszkania narzeczonej na 3-4 miesiąca przed zaplanowanym terminem ślubu. Wcześniej można zarezerwować termin ślubu (nawet do 1.5 roku)

2. Dokumenty potrzebne do zawarcia małżeństwa konkordatowego:

- Dowody osobiste.

- Świadectwo chrztu świętego wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed zgłoszeniem się do kancelarii

- Świadectwo Sakramentu Bierzmowania

- Indeks katechizacji lub ostatnie świadectwo katechizacji.

- Świadectwa uczestniczenia w spotkaniach przedmałżeńskich (kurs przedmałżeński) oraz potwierdzenie rozmów w Poradni Życia Rodzinnego Spotkania mogą być w formie udziału w rekolekcjach lub dniach skupienia dla narzeczonych.

- Dwa egzemplarze zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (dokumenty USC ważne 3 miesiące od daty wydania).

- Na pierwszym spotkaniu następuje spisanie protokołu przedmałżeńskiego. Dlatego należy się do kancelarii zgłosić na początku czasu urzędowania.

3. Drugie spotkanie w Kancelarii

- Druga rozmowa przedślubna odbywa się z w kanclearii ok. tygodnia przed zawarciem sakramentu małżeństwa. 

- Druga rozmowa obejmuje ostateczną weryfikację dokumentów oraz omówienie uroczystości ślubnej.

4. Świadkami ślubu mogą być osoby pełnoletnie. Podczas ślubu Świadkowie przedstawiają dokument tożsamości. Jeśli ślub odbywa się w czasie Mszy świętej, wypada – jeśli są osobami wierzącymi – by przystąpili wraz z nowożeńcami do Komunii świętej.

 

 

 KATOLICKI POGRZEB

1. Pogrzeb zgłasza rodzina w kancelarii parafialnej.

2. Należy przedłożyć następujące dokumenty:

- akt zgonu z USC.

- karta zgonu.

- zaświadczenie o zaopatrzeniu Sakramentami świętymi.

3. Kapłan w kancelarii ustala:

- datę i godzinę pogrzebu oraz przebieg liturgii pogrzebowej.

- przygotowanie kościoła i oprawę muzyczną uroczystości strony ustalają z p. Kościelnym i p. Organistą.

4. Sprawy z przygotowaniem grobu załatwia się w Biurze Cmentarza. (obok Kancelarii)

5. Zachęcamy, aby rodzina i krewni podczas Mszy świętej pogrzebowej przystąpili do Komunii świętej.

6. Do Sakramentu Pokuty należy przystąpić wcześniej przed uroczystością pogrzebową

 

SAKRAMENT I KOMUNI ŚW. I SAKRAMENT BIERZMOWANIA

1. Przygotowania prowadzone są w ramach katechizacji i poprzez spotkania uzupełniające przy Parafii

2. Dla osób dorosłych istnieje możliwość indywidualnego przygotowania do Sakramentu Chrztu św., I Komunii i Bierzmowania. Osoby pragnące przyjąć te Sakramenty prosi się o zgłoszenie do Kancelarii Parafialnej

 

CMENTARZ

Wszystkie sprawy związane z przygotowaniem grobu i formalności cmentarne załatwia się w Biurze Cmentarza. (obok Kancelarii Parafialnej). Biuro Cmentarza czynne jest od poniedziałku do piątku od 7.00 - 16.00  W nagłych przypadkach istnieje możliwość dodatkowego poproszenia osoby obsługującej Biuro Cmentarza poza godzinami otwarcia.

 

INTENCJE MSZALNE

Przyjmujemy w kancelarii lub w zakrystii po Mszy świętej.

INFORMACJE

RÓŻANIEC NA DZIŚ

 

 Tajemnice Chwalebne

 

Zmartwychwstanie Pana Jezusa.

Wniebowstąpienie Pana Jezusa.

Zesłanie Ducha Świętego.

Wniebowzięcie Maryi.

Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi.

 

"Ci, którzy kochają różaniec, to są ci, co ratują świat"

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY