Parafia pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

w Suchej Beskidzkiej

Kancelaria parafialna

 

KANCELARIA PARAFIALNA CZYNNA:

Pn, Wt, Czw. Pt. Sb 8.00 – 9.00

Śr. 16.00 – 17.30

Wszystkie sprawy prosimy załatwiać w godzinach czynnej Kancelarii.

 

 

SPRAWY KANCELARYJNE

Chrzest –  Ślub – Pogrzeb

 

Jak załatwić oraz potrzebne dokumenty?

 

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

1. Chrzest w naszym kościele jest udzielany:

- w drugą i czwartą niedzielę miesiąca podczas Mszy świętej o godzinie 12.30.

- w trzecią sobotę miesiąca podczas Mszy świętej o godzinie 18.00. 

2. Chrzest dziecka zgłaszają rodzice w Kancelarii Parafialnej około dwa tygodnie przed datą uroczystości.  Należy przedłożyć następujące dane i dokumenty:

- akt urodzenia dziecka z USC

- świadectwo zawarcia małżeństwa – wypis z USC lub dane personalne rodziców dziecka: imię, nazwisko, miejsce i data urodzenia, imiona rodziców łącznie z nazwiskiem panieńskim matki

- imiona, nazwiska i miejsce zamieszkania chrzestnych.

3. Rodzice chrzestni. Chrzestnym może być osoba spełniająca następujące warunki:

- ukończone 16 lat i przyjęty Sakrament Bierzmowania.

- w przypadku małżonków – żyjąca w związku sakramentalnym.

- przedstawienie zaświadczenia z własnej Parafii, że jest wierzącym i praktykującym katolikiem.

4 Rodziców dziecka i chrzestnych zachęca się do:

- przystąpienie do Sakramentu Pokuty, by w pełni uczestniczyć w Ofierze Mszy świętej chrzcielnej,

- wspólnej modlitwy w rodzinie.

 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

1. Kandydaci do Sakramentu Małżeństwa powinni zgłosić się do Kancelarii Parafialnej w miejscu zamieszkania narzeczonej na 3-4 miesiąca przed zaplanowanym terminem ślubu. Wcześniej można zarezerwować termin ślubu (nawet do 1.5 roku)

2. Dokumenty potrzebne do zawarcia małżeństwa konkordatowego:

- Dowody osobiste.

- Świadectwo chrztu świętego wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed zgłoszeniem się do kancelarii

- Świadectwo Sakramentu Bierzmowania

- Indeks katechizacji lub ostatnie świadectwo katechizacji.

- Świadectwa uczestniczenia w spotkaniach przedmałżeńskich (kurs przedmałżeński) oraz potwierdzenie rozmów w Poradni Życia Rodzinnego Spotkania mogą być w formie udziału w rekolekcjach lub dniach skupienia dla narzeczonych.

- Dwa egzemplarze zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (dokumenty USC ważne 3 miesiące od daty wydania).

- Na pierwszym spotkaniu następuje spisanie protokołu przedmałżeńskiego. Dlatego należy się do kancelarii zgłosić na początku czasu urzędowania.

3. Drugie spotkanie w Kancelarii

- Druga rozmowa przedślubna odbywa się z ks. Proboszczem ok. tygodnia przed zawarciem sakramentu małżeństwa w piątek (od 8.00 do 9.00 lub po wieczornej Mszy św. lub w innym terminie uzgodnionym z ks. Proboszczem).

- Druga rozmowa obejmuje ostateczną weryfikację dokumentów oraz omówienie uroczystości ślubnej.

4. Świadkami ślubu mogą być osoby pełnoletnie. Podczas ślubu Świadkowie przedstawiają dokument tożsamości. Jeśli ślub odbywa się w czasie Mszy świętej, wypada – jeśli są osobami wierzącymi – by przystąpili wraz z nowożeńcami do Komunii świętej.

 

 

 KATOLICKI POGRZEB

1. Pogrzeb zgłasza rodzina w kancelarii parafialnej.

2. Należy przedłożyć następujące dokumenty:

- akt zgonu z USC.

- karta zgonu.

- zaświadczenie o zaopatrzeniu Sakramentami świętymi.

3. Kapłan w kancelarii ustala:

- datę i godzinę pogrzebu oraz przebieg liturgii pogrzebowej.

- przygotowanie kościoła i oprawę muzyczną uroczystości strony ustalają z p. Kościelnym i p. Organistą.

4. Sprawy z przygotowaniem grobu załatwia się w Biurze Cmentarza. (obok Kancelarii)

5. Zachęcamy, aby rodzina i krewni podczas Mszy świętej pogrzebowej przystąpili do Komunii świętej.

6. Do Sakramentu Pokuty należy przystąpić wcześniej przed uroczystością pogrzebową

 

SAKRAMENT I KOMUNI ŚW. I SAKRAMENT BIERZMOWANIA

1. Przygotowania prowadzone są w ramach katechizacji i poprzez spotkania uzupełniające przy Parafii

2. Dla osób dorosłych istnieje możliwość indywidualnego przygotowania do Sakramentu Chrztu św., I Komunii i Bierzmowania. Osoby pragnące przyjąć te Sakramenty prosi się o zgłoszenie do Kancelarii Parafialnej

 

CMENTARZ

Wszystkie sprawy związane z przygotowaniem grobu i formalności cmentarne załatwia się w Biurze Cmentarza. (obok Kancelarii Parafialnej). Biuro Cmentarza czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 12.00. z wyjątkiem środy – od godz. 16.00 do 17.30. W nagłych przypadkach istnieje możliwość dodatkowego poproszenia osoby obsługującej Biuro Cmentarza poza godzinami otwarcia.

 

INTENCJE MSZALNE

Przyjmujemy w kancelarii lub w zakrystii po Mszy świętej.

RÓŻANIEC NA DZIŚ

 

 Tajemnice Chwalebne

 

Zmartwychwstanie Pana Jezusa.

Wniebowstąpienie Pana Jezusa.

Zesłanie Ducha Świętego.

Wniebowzięcie Maryi.

Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi.

 

"Ci, którzy kochają różaniec, to są ci, co ratują świat"

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY

 

TRIDUUM SACRUM

 

 

 

WIELKI CZWARTEK to pamiątka Ostatniej Wieczerzy i ustanowienia dwóch nierozdzielnych sakramentów: kapłaństwa i Eucharystii.

Pamiętajmy w naszych dzisiejszych modlitwach o tych kapłanach, których Bóg postawił na naszej duchowej drodze - o naszych duszpasterzach, katechetach, spowiednikach, szafarzach sakramentów... Dziękujmy Bogu za niepojęty dar Eucharystii, w której Chrystus - wszechmocne i odwieczne Słowo - pozostał obecny na wieki.

 

 

WIELKI PIĄTEK. Dziś Kościół nie sprawuje Eucharystii. W kościołach są odprawiane jedynie uroczyste liturgie Męki Pańskiej, w czasie których odczytuje się (lub śpiewa) Mękę Pańską według św. Jana oraz adoruje Krzyż, któremu dzisiaj oddaje się taką cześć, jak Chrystusowi Eucharystycznemu (poprzez klęknięcie).

W dniu dzisiejszym wszystkich obowiązuje post ścisły - post i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Osoby od 14. do 18. roku życia oraz osoby mające ponad 60 lat są zobowiązane jedynie do wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Osoby między 18. a 60. rokiem życia powinny zachować nie tylko wstrzemięźliwość, ale również post: trzy posiłki, przy czym tylko jeden do syta, a dwa - lekkie. Z obowiązku tego są zwolnione osoby chore. Kościół zachęca także do przedłużenia postu i wstrzemięźliwości aż do rozpoczęcia liturgii Wigilii Paschalnej w Wielką Noc.

W dniu dzisiejszym jesteśmy wezwani do trwania przed Chrystusem Ukrzyżowanym. Ten dzień nie powinien mieć charakteru wyłącznie smutnego - Mękę Chrystusa rozważamy przecież w kontekście nadchodzących Świąt Zmartwychwstania. Niemniej jednak Wielki Piątek ma być dniem wyciszenia i skupienia.

 

Dziś rozpoczyna się coroczna Nowenna do Miłosierdzia Bożego, którą przekazała nam św. siostra Faustyna Kowalska.

Rozpoczęcie Liturgii wieczornej o godzinie 18.00. Rozpoczęcie Nowenny o godzinie 15.00

 

 

WIELKA SOBOTA - Kościół także dzisiaj powstrzymuje się od sprawowania ofiary Mszy św., dlatego główny ołtarz pozostaje obnażony. Przychodzimy do kościoła, by adorować Chrystusa w Grobie, oraz aby poświęcić pokarmy na wielkanocny stół. Dzisiejszy dzień to czas ciszy i tęsknoty za Chrystusem.

W szczególny sposób Kościół zwraca uwagę na Maryję, która jako jedyna w Wielką Sobotę przechowała wiarę Kościoła, kiedy to wszyscy uczniowie i Apostołowie Chrystusa uciekli. Kościół zachęca nas, byśmy trwali w poście podjętym w dniu wczorajszym aż do Wigilii Paschalnej.

O godzinie 18.00 w naszej Parafii rozpoczyna się Liturgia Paschalna. Jej dopełnieniem będzie procesja rezurekcyjna o 6.00 rano w Niedziele Wielkanocną.