Subscribe to
Wpisy
Komentarze

8 grudnia GODZINA ŁASKI

matka-boza-placzaca.jpg

 Z objawieniami Matki Bożej w Montichiari -Fontanelle związane jest nabożeństwo zwane Godziną Łaski -przypada w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny między 12.00 a 13.00.

O szczególnej godzinie objawiająca się Matka Boża powiedziała:”Życzę sobie,aby każdego roku dnia 8 grudnia w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata.Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała.Będą masowe nawrócenia.Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga.Pan,Mój Boski Syn Jezus ,okaże wielkie miłosierdzie ,jeżeli ludzie będą się modlić za bliźnich.Jest moim życzeniem,aby ta godzina była rozpowszechniona.Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny Łaski.Jeśli ktoś nie  może w tym czasie przyjść do kościoła,niech modli się w domu”.

Objawień w 1946r roku doznała pielęgniarka ze szpitala w Montichiari,Pierinie Gilii. Widzenie przedstawiało płaczącą kobietę z zanurzonymi w piersi trzema mieczami,szatę zdobiły trzy róże:biała,czerwona i złota.Głównym przesłaniem objawień była prośba o nawrócenie ludzkości i szerzenie kultu Matki Bożej Róży Duchownej.Pierina Gilli umarła w opinii świętości 12 stycznia 1991r. nie doczekawszy zatwierdzenia objawień.W 1971 r. zapadło bowiem w tej sprawie roztrzygnięcie negatywne,lecz 29 później biskup Brescii uznał kult czczonej tam Matki Bożej.

Można mieć uzasadnioną nadzieję,że objawienia te zostaną uznane przez Kościół.

images.jpg

Kościół katolicki obchodzi 8 grudnia uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.Wydarzenie Niepokalanego Poczęcia Maryi jest zasługą specjalnej Bożej łaski.Tajemnica ta pokazuje szczególną rolę Maryi ,a także ,że każdy z nas cieszy się Bożą pomocą w zadaniach,które Bóg stawia na drodze naszego życia.

Czym jest niepokalane poczęcie? Wyraża prawdę o tym,że rodzice Maryi -Joachim i Anna -poczęli swoją córkę,która została przez Boga zachowana od zranienia grzechem pierworodnym. Poczęcie nieskalane przez grzech pierworodny dotyczy tylko Maryi,która w wyjątkowy sposób została zachowana od grzechu ze względu na to,że stałą się Matką Syna Bożego.

Niepokalane poczęcie jest czymś innym od dziewiczego poczęcia Jezusa Chrystusa przez Maryję z Ducha Św.Boża interwencja w wypadku początku życia Maryi nie polegała na zastąpieniu działania rodziców,ale na ochronie jej duszy przed skutkami grzechu pierworodnego.Oczywiście Syn Boży w swoim człowieczeństwie również nie był dotknięty grzechem.

Prawdę o niepokalanym poczęciu Maryi można jedynie przyjąć rozumem oświeconym wiarą. Kościół uroczyście ogłosił ją jako dogmat wiary w środku epoki racjonalizmu i scjentyzmu w połowie XIX wieku.Dokonał tego papież Pius IX w 1854r.Dogmat ukazuje niezwykłość i wolność Bożego działania.Chociaż zbawienie ludzkości dokonało się przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa ,na mocy przewidzianych zasług Zbawiciela Maryja już uprzednio została odkupiona i tym samym zachowana od grzechu pierworodnego.W ten sposób Bóg przygotował Ją do niezwykłego zadania w historii zbawienia.

Według wiary katolickiej każdy człowiek przychodzący na świat jest naznaczony grzechem pierworodnym.Grzech ten jest “przenoszony” wraz z przekazaniem natury ludzkiej,która u Prarodziców,że względu na ich nieufność i nieposłuszeństwo Bogu została pozbawiona pierwotnej świętości i sprawiedliwości.Grzech pierworodny nie jest popełniony ,ale zaciągany,nie jest aktem ,ale stanem,w jakim poczyna się człowiek.Z grzechu pierworodnego człowieka uwalnia dopiero chrzest święty.

Maryja natomiast od tego dziedzictwa została zachowana,dlatego też Pismo św.nazywa Ją “Pełna łaski”.Kościół naucza ,że wypadało aby Ta,która miała stać się “Matką swojego Stworzyciela” i Zbawiciela świata była w szczególny sposób przygotowana przez Boga.”niepokalanie poczęta” oznacza nie tylko ,że Maryja była wolna od grzechu pierworodnego,ale też wyraża Jej  szczególną bliskość z Bogiem,całkowite zawierzenie Bogu,wewnętrzną harmonię i pełnię człowieczeństwa.

Wolność od grzechu i doskonałość nie sprawia,że Maryja staje się daleka ludziom.Wręcz przeciwnie,Jej wspólnota z każdym człowiekiem jest nieporównywalna z niczym ,ponieważ to co ludzi dzieli,co oddala ich od siebie ,to przede wszystkim wyrastający z grzechu egoizm,którego w Maryi nie było.Dlatego jest Ona Matką nie tylko kochającą,ale też rozumiejącą i współczującą.Prawda o niepokalanym poczęciu jest również dla wszystkich chrześcijan znakiem ukazującym,jak wielkie rzeczy Bóg może zdziałać w człowieku i jakie ma plany  wobec każdego:doprowadzić do pełni człowieczeństwa i świętości.

Iz 11 1-10 ; Ps 72 ; Rz 15 ,4 -9 ; Mt 3 ,1-12

Nawracajcie się,bo blisko jest królestwo niebieskie”.

Kobieca torebka ma wiele tajemnic.Znajdziemy w niej liczne drobiazgi ,potrzebne ,aby w razie potrzeby być gotową.Na co? Na wszystko,na każdą sytuację.O taką postawę chodziło św.Janowi :być gotowym na przyjście Jezusa ,Mesjasza,Oblubieńca,Króla!By powitać Go godnie.Czy mam czyste serce?

koment.-O.Łukasz Przybyło CMF

Adwent św.Ojca Pio

 

 ojczulek-pio.jpg

 “Matko moja, Maryjo!

Zaprowadź mnie do groty w Betlejem i spraw,

bym się pogrążył w kontemplacji tego, co jest wielkie i wzniosłe; co dokonuje się w ciszy tej wielkiej i pięknej nocy”

                                                                                              (Ojciec Pio)

                                    ADWENT OJCA PIO

                 Większa część Adwentu-czasu oczekiwania na powtórne przyjście  Pana - przypada  na miesiąc grudzień.

           Ojciec Pio bardzo przeżywał Adwent.

Specjalnie w tym czasie prosił on swoje dzieci duchowe i penitentów, aby w radości i pokoju czekali na ponowne przyjście Dzieciątka Jezus i zawierzyli Maleństwu wszystkie trudne sprawy.

Gdy tylko zaczynał się Adwent, ojciec Pio pytał chórzystów z San Giovani Rotondo:

A kiedy zaczynacie śpiewać kolędy?

Powtarzał często, że najchętniej chciałby kolędy słuchać i je śpiewać od pierwszego dnia Adwentu,a nie tylko od Bożego Narodzenia.

               W Adwencie można było najlepiej zobaczyć jak bardzo sprawia mu radość oczekiwania na narodziny Dzieciątka Jezus i budowa szopki w kościele co przejawiało się regularnym zadawaniem pytania przez o.Pio: “Kiedy zaczynacie budować szopkę?

W rodzinnej Pietrelcinie jako mały chłopak a potem młodzieniec Francesco Forgionie -czyli przysy ojciec Pio-zawsze zaczynał pracę nad szopką już około dwa miesiące przed świętami!

Wraz z kolegami wykopywał glinę, by potem lepić z niej figurki do szopki.

-Francesco!Jakie piękne jest to dzieciątko, które ulepiłeś!“ - podziwiali jego koledzy.

Doskonale wiedzieli,że “Francilepił kilkanaście Dzieciątek z gliny ,a potem wybierał do szopki to ,które mu się najbardziej podobało.

Wykonywał również figurki na prezent dla kolegów i ich rodziców.

                 Wprawdzie Padre Pio był znany z kultu Dzieciątka Jezus ,złożonego w żłóbku to np.w 1952 roku w czasie Adwentu wręczał wielu osobom, które wyspowiadały się u niego obrazki z Dzieciątkiem Jezus z Pragi zwanym Małym Królem.

To Dzieciątko przedstawione jest w pozycji stojącej.Jego lewa ręka trzyma jabłko królewskie ,a prawa ręka uniesiona jest w geście błogosławieństwa.Głowę wieńczy natomiast korona.

                  Największą radość sprawimy Dzieciątku Jezus ,gdy tak jak ojciec Pio dobrze przygotujemy nasze serca na  ponowne Jego przyjście.

                   Niech nasze dobre uczynki,modlitwa,poprawne zachowanie i spowiedź adwentowa będą najlepszym prezentem powitalnym dla Dzieciątka Jezus.

                                                                           Grzegorz Rajchel

 

 

 

 dwie-zapalone-swiece-adwentowe.jpg

 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 2 Niedziela Adwentu A-I 4.12.2016 r.

1. Roraty odprawiamy o 6.30 i 16.30 a w kaplicy na Błądzonce również o 16.30.

Serdecznie zapraszamy do licznego uczestnictwa. Dla dzieci trwa konkurs z

nagrodami. Prosimy też, by dzieci przychodziły na Roraty z lampionami. W

adwencie nie ma w tygodniu Mszy o 18.00 z wyjątkiem sobót i przypadających

świąt. Wieczorna Msza jest o 16.30. Intencje z 18.00 są odprawiane o 16.30.

2. W środę Różaniec za zmarłych wypominanych w ciągu roku o godz. 16.00. O 16.30

Roraty połączone ze środową nowenną. W środę po Mszy św. nowennowej

spotkanie Rady Duszpasterskiej a o godz. 19.00 spotkanie redakcji „Nowiny

Suskiej”.

3. We czwartek Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Porządek Mszy św.

będzie następujący. O godz.: 6.00, 7.00, 8.00, 9.30, 15.15, 16.30 i o 18.00. W kaplicy

na Błądzonce o 16.30. W czwartek od godz. 12.00 do 13.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i

Godzina Miłosierdzia. Adorację poprowadzi Rycerstwo Niepokalanej.

4. W przyszła niedzielę na Mszy św. o 9.30 liturgia młodzieży – kandydatów do

Bierzmowania. Zapraszamy III klasy Gimnazjum wraz z rodzicami. Natomiast o

11.00 liturgia dzieci z klas III SP. Na tej Mszy św. zostaną poświęcone medaliki.

Zapraszamy dzieci ze swymi rodzicami.

5. Trwają prace na cmentarzu. Zakończona została budowa toalety i pomieszczenia

socjalnego. W tym momencie robimy nowy dach na kaplicy cmentarnej, również

prowadzone są prace porządkowe – ziemne. Przez lata ziemia z grobów była

usypywana na obrzeżach cmentarza, wprowadziło to zaburzenie estetyki terenu –

bałagan. Przewozimy ziemię z obrzeży w inną część cmentarza, usuwamy

sterczące pnie po wyciętych drzewach, korzenie wyrywamy i wykopujemy, a

obrzeża porządkujemy. Również prowadzony jest stopniowy remont budynku

wikarówki.

6. W przyszłą niedzielę ofiarę z tacy przeznaczymy na ogrzewanie naszych

budynków duszpasterskich i kościołów. Mamy do ogrzania 2 kościoły, salki

duszpasterskie, jest pierwsze piętro Domu Katolickiego, jest administracyjna

część plebanii, oraz kaplica na Błądzonce.

Koszt energii elektrycznej i gazowej służącej do ogrzania naszych pomieszczeń

duszpasterskich w sezonie 2015/16 po odliczeniu ogrzewania mieszkań księży to

suma ok 60 tysięcy złotych. W poprzednim sezonie zebraliśmy ok 55 tysięcy

złotych.

W tym roku, tak samo jak rok temu na ten cel przeznaczone zostają dwie składki

prowadzone przez Członków Rady Parafialnej: Jesienna i wiosenna w formie ofiar

w kopertach od rodziny. Nie wyznaczamy wielkości ofiary. Niech każda rodzina

da tak ją stać. Ofiarność jest zawsze miarą serca i wiary.

Podpisane koperty będzie można wrzucić do koszyka niedzielnej składki. Również

ofiarę będzie można zapisać w zeszycie w zakrystii lub przesłać na konto bankowe

Parafii. Ofiarodawcom odeślemy potwierdzenie i podziękowanie.

Odpowiedzialność za świątynie jest naturalnym obowiązkiem płynącym z

uczciwości, wiary oraz z kultury osobistej. Jest to również obowiązek płynący z

przykazania: „troszczyć się o materialną sprawy kościoła. Już teraz dziękujemy

wszystkim ofiarodawcom.

7. W dniach 9 – 10 grudnia (w najbliższy piątek i sobotę) odbędzie się Ogólnopolska

Zbiórka Żywności. Zebrane produkty spożywcze o dłuższej żywotności posłużą do

przygotowania paczek dla najbardziej potrzebujących rodzin z naszej Parafii. Do

tej Ogólnopolskiej akcji włączyły się: Zespół Charytatywny naszej Parafii, Szkolne

Koło Caritas z Liceum Ogólnokształcącego, Szkolne Koła Caritas z Zespołów Szkół

im. Wincentego Witosa oraz Walerego Goetla. Zbiórka odbędzie się w

największych centrach handlowych naszego miasta i sąsiednich miejscowości. Z

góry dziękujemy za dary przekazane wolontariuszom przy sklepach.

8. Od dzisiaj u ministrantów przed kościołem i w zakrystii można nabyć świecę

„Caritas – Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom” Dochód ze sprzedaży świec

przeznaczony jest na fundusz Caritas wspierający materialnie pomoc dzieciom.

Minimalna ofiara 6 zł.

9. 7 grudnia 2016 r. – w środę na parkingu za kościołem od godziny 10.00 do 13.00

będziemy wydawać żywność dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji

materialnej. Przypominamy, że art. spożywcze mogą otrzymać osoby i rodziny,

które otrzymają skierowanie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchej

Beskidzkiej, a w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 771 zł netto,

a w przypadku osoby samotnej 951 zł netto miesięcznie. Zaświadczenia będą

wydawane jeszcze tylko w poniedziałek. Natomiast żywność trzeba będzie

odebrać w środę w określonych godzinach. W środę 13.00 żywność będzie

zwrócona do magazynów Caritas w Krakowie. Parafia nie ma pomieszczeń

spełniających wymogi prawne do przechowywania żywności. Proszę przygotować

się, że będzie to duży podarunek – kilkadziesiąt kilogramów, dlatego potrzeby

będzie jakiś transport mechaniczny. Sąsiadów prosimy o wsparcie i pomoc w

przetransportowanie żywności do potrzebujących rodzin czy osób.

W minionym tygodniu w naszym kościele pożegnaliśmy śp. Stefana Lasik l. 83.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie,a Światłość Wiekuista niechaj Im świeci,niech odpoczywa w Pokoju z Tobą Panem aż na wieki wieków.Amen.

dalej »