Parafia pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

w Suchej Beskidzkiej

Grupa Czcicieli Miłosierdzia Bożego

W naszej parafii Grupa Czcicieli Miłosierdzia Bożego powstała 5 grudnia 2014 roku dzięki wsparciu księdza proboszcza Andrzeja Klimary. Inicjatorką grupy jest Irena Wróbel, która zakładając ją, kierowała się potrzebą serca.

 

W każdy pierwszy piątek miesiąca spotykamy się w kościele o godzinie 15.00 adorując Najświętszy Sakrament oraz wielbiąc Miłosierdzie Boże:

–       śpiewamy pieśni,

–       odmawiamy lub śpiewamy koronkę do Bożego Miłosierdzia,

–       czytamy rozważanie na dany okres liturgiczny,

–       dziękujemy, przepraszamy, prosimy Boże Miłosierdzie o wszelkie łaski dla nas samych oraz bliźnich.

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego posiada wielką siłę przyciągania ludzi do Boga – jest dostępne dla każdego człowieka, jeżeli tego pragnie i potrafi zaufać Jezusowi. Gorąco zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w spotkaniach modlitewnych. Pragniemy, aby w naszej parafii było coraz więcej osób wychwalających Miłosierdzie Boże i adorujących Najświętszy Sakrament.

Prawda o Miłosierdziu Bożym była głoszona, m.in. przez siostrę Faustynę Kowalską. 22 lutego 1931 roku objawił się jej Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały. Jego prawa ręka była podniesiona w geście błogosławieństwa, lewa dotykała szaty na piersiach, skąd wychodziły dwa promienie: czerwony i biały.  Pan Jezus nakazał jej, aby wymalowała obraz według tego, który widzi z napisem “Jezu, ufam Tobie”. Obiecał, że dusza, która będzie go czcić – nie zginie.

W kolejnym objawieniu, Zbawiciel wyjaśnił znaczenie promieni, które nazwał “promieniami miłosierdzia”: biały to Woda, czyli Chrzest, a czerwony oznacza Krew, to jest Eucharystię (dwa najważniejsze sakramenty).

Innym razem Jezus powiedział do siostry Faustyny, aby odmawiała koronkę, którą ją nauczył i obiecał: “Ktokolwiek będzie ją odmawiał dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci”.  (…), chociażby był grzesznik najzatwardzialszy, jeżeli raz tylko zmówi tę koronkę dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia mojego. (…) Przez nią uprosisz wszystko, jeżeli to, o co prosisz, będzie zgodne z moją wolą”.

 

Koronkę można odmawiać w dowolnym czasie. Pan Jezus zalecił św. Faustynie, aby odmawiała nowennę przez dziewięć dni przed Świętem Miłosierdzia (od Wielkiego Piątku do kolejnej soboty). Aby w pełni skorzystać z łask płynących z uczestnictwa w Święcie Miłosierdzia powinniśmy:

1.     Przed świętem Miłosierdzia odprawić nowennę z koronki do Miłosierdzia Bożego;

2.     Obchodzić Święto Miłosierdzia w pierwszą niedzielę po Wielkanocy;

3.     Szczerze żałować za popełnione grzechy;

4.     Całkowicie zaufać Jezusowi;

5.     Wyspowiadać się przed niedzielą Miłosierdzia;

6.     Przyjąć Komunię świętą w dniu święta Miłosierdzia;

7.     Oddać cześć Panu w obrazie Miłosierdzia (“Jezu, ufam Tobie”)

8.     Okazać miłosierdzie bliźnim przez czyny, słowa i modlitwy.

 

Każda dusza, która przystąpi do Komunii Świętej w Święto Miłosierdzia dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże przez które płyną łaski.

 

W objawieniach świętej Faustyny, Jezus prosił ją również o szczególną modlitwę i rozważanie Jego męki każdego popołudnia o godzinie trzeciej, czyli godzinie Jego śmierci na krzyżu. Godzinę śmierci nazwał godziną Miłosierdzia: “O trzeciej godzinie błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników i choć krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim odpuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego. (…) w tej godzinie nie odmówię duszy niczego, która mnie prosi przez mękę moją…”

 Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

INFORMACJE

RÓŻANIEC NA DZIŚ

 

 Tajemnice Chwalebne

 

Zmartwychwstanie Pana Jezusa.

Wniebowstąpienie Pana Jezusa.

Zesłanie Ducha Świętego.

Wniebowzięcie Maryi.

Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi.

 

"Ci, którzy kochają różaniec, to są ci, co ratują świat"

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY