Parafia pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

w Suchej Beskidzkiej

Grupa Czcicieli Miłosierdzia Bożego

W naszej parafii Grupa Czcicieli Miłosierdzia Bożego powstała 5 grudnia 2014 roku dzięki wsparciu księdza proboszcza Andrzeja Klimary. Inicjatorką grupy jest Irena Wróbel, która zakładając ją, kierowała się potrzebą serca.

 

W każdy pierwszy piątek miesiąca spotykamy się w kościele o godzinie 15.00 adorując Najświętszy Sakrament oraz wielbiąc Miłosierdzie Boże:

–       śpiewamy pieśni,

–       odmawiamy lub śpiewamy koronkę do Bożego Miłosierdzia,

–       czytamy rozważanie na dany okres liturgiczny,

–       dziękujemy, przepraszamy, prosimy Boże Miłosierdzie o wszelkie łaski dla nas samych oraz bliźnich.

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego posiada wielką siłę przyciągania ludzi do Boga – jest dostępne dla każdego człowieka, jeżeli tego pragnie i potrafi zaufać Jezusowi. Gorąco zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w spotkaniach modlitewnych. Pragniemy, aby w naszej parafii było coraz więcej osób wychwalających Miłosierdzie Boże i adorujących Najświętszy Sakrament.

Prawda o Miłosierdziu Bożym była głoszona, m.in. przez siostrę Faustynę Kowalską. 22 lutego 1931 roku objawił się jej Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały. Jego prawa ręka była podniesiona w geście błogosławieństwa, lewa dotykała szaty na piersiach, skąd wychodziły dwa promienie: czerwony i biały.  Pan Jezus nakazał jej, aby wymalowała obraz według tego, który widzi z napisem “Jezu, ufam Tobie”. Obiecał, że dusza, która będzie go czcić – nie zginie.

W kolejnym objawieniu, Zbawiciel wyjaśnił znaczenie promieni, które nazwał “promieniami miłosierdzia”: biały to Woda, czyli Chrzest, a czerwony oznacza Krew, to jest Eucharystię (dwa najważniejsze sakramenty).

Innym razem Jezus powiedział do siostry Faustyny, aby odmawiała koronkę, którą ją nauczył i obiecał: “Ktokolwiek będzie ją odmawiał dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci”.  (…), chociażby był grzesznik najzatwardzialszy, jeżeli raz tylko zmówi tę koronkę dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia mojego. (…) Przez nią uprosisz wszystko, jeżeli to, o co prosisz, będzie zgodne z moją wolą”.

 

Koronkę można odmawiać w dowolnym czasie. Pan Jezus zalecił św. Faustynie, aby odmawiała nowennę przez dziewięć dni przed Świętem Miłosierdzia (od Wielkiego Piątku do kolejnej soboty). Aby w pełni skorzystać z łask płynących z uczestnictwa w Święcie Miłosierdzia powinniśmy:

1.     Przed świętem Miłosierdzia odprawić nowennę z koronki do Miłosierdzia Bożego;

2.     Obchodzić Święto Miłosierdzia w pierwszą niedzielę po Wielkanocy;

3.     Szczerze żałować za popełnione grzechy;

4.     Całkowicie zaufać Jezusowi;

5.     Wyspowiadać się przed niedzielą Miłosierdzia;

6.     Przyjąć Komunię świętą w dniu święta Miłosierdzia;

7.     Oddać cześć Panu w obrazie Miłosierdzia (“Jezu, ufam Tobie”)

8.     Okazać miłosierdzie bliźnim przez czyny, słowa i modlitwy.

 

Każda dusza, która przystąpi do Komunii Świętej w Święto Miłosierdzia dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże przez które płyną łaski.

 

W objawieniach świętej Faustyny, Jezus prosił ją również o szczególną modlitwę i rozważanie Jego męki każdego popołudnia o godzinie trzeciej, czyli godzinie Jego śmierci na krzyżu. Godzinę śmierci nazwał godziną Miłosierdzia: “O trzeciej godzinie błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników i choć krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim odpuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego. (…) w tej godzinie nie odmówię duszy niczego, która mnie prosi przez mękę moją…”

 Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

RÓŻANIEC NA DZIŚ

 

 Tajemnice Chwalebne

 

Zmartwychwstanie Pana Jezusa.

Wniebowstąpienie Pana Jezusa.

Zesłanie Ducha Świętego.

Wniebowzięcie Maryi.

Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi.

 

"Ci, którzy kochają różaniec, to są ci, co ratują świat"

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY

 

TRIDUUM SACRUM

 

 

 

WIELKI CZWARTEK to pamiątka Ostatniej Wieczerzy i ustanowienia dwóch nierozdzielnych sakramentów: kapłaństwa i Eucharystii.

Pamiętajmy w naszych dzisiejszych modlitwach o tych kapłanach, których Bóg postawił na naszej duchowej drodze - o naszych duszpasterzach, katechetach, spowiednikach, szafarzach sakramentów... Dziękujmy Bogu za niepojęty dar Eucharystii, w której Chrystus - wszechmocne i odwieczne Słowo - pozostał obecny na wieki.

 

 

WIELKI PIĄTEK. Dziś Kościół nie sprawuje Eucharystii. W kościołach są odprawiane jedynie uroczyste liturgie Męki Pańskiej, w czasie których odczytuje się (lub śpiewa) Mękę Pańską według św. Jana oraz adoruje Krzyż, któremu dzisiaj oddaje się taką cześć, jak Chrystusowi Eucharystycznemu (poprzez klęknięcie).

W dniu dzisiejszym wszystkich obowiązuje post ścisły - post i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Osoby od 14. do 18. roku życia oraz osoby mające ponad 60 lat są zobowiązane jedynie do wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Osoby między 18. a 60. rokiem życia powinny zachować nie tylko wstrzemięźliwość, ale również post: trzy posiłki, przy czym tylko jeden do syta, a dwa - lekkie. Z obowiązku tego są zwolnione osoby chore. Kościół zachęca także do przedłużenia postu i wstrzemięźliwości aż do rozpoczęcia liturgii Wigilii Paschalnej w Wielką Noc.

W dniu dzisiejszym jesteśmy wezwani do trwania przed Chrystusem Ukrzyżowanym. Ten dzień nie powinien mieć charakteru wyłącznie smutnego - Mękę Chrystusa rozważamy przecież w kontekście nadchodzących Świąt Zmartwychwstania. Niemniej jednak Wielki Piątek ma być dniem wyciszenia i skupienia.

 

Dziś rozpoczyna się coroczna Nowenna do Miłosierdzia Bożego, którą przekazała nam św. siostra Faustyna Kowalska.

Rozpoczęcie Liturgii wieczornej o godzinie 18.00. Rozpoczęcie Nowenny o godzinie 15.00

 

 

WIELKA SOBOTA - Kościół także dzisiaj powstrzymuje się od sprawowania ofiary Mszy św., dlatego główny ołtarz pozostaje obnażony. Przychodzimy do kościoła, by adorować Chrystusa w Grobie, oraz aby poświęcić pokarmy na wielkanocny stół. Dzisiejszy dzień to czas ciszy i tęsknoty za Chrystusem.

W szczególny sposób Kościół zwraca uwagę na Maryję, która jako jedyna w Wielką Sobotę przechowała wiarę Kościoła, kiedy to wszyscy uczniowie i Apostołowie Chrystusa uciekli. Kościół zachęca nas, byśmy trwali w poście podjętym w dniu wczorajszym aż do Wigilii Paschalnej.

O godzinie 18.00 w naszej Parafii rozpoczyna się Liturgia Paschalna. Jej dopełnieniem będzie procesja rezurekcyjna o 6.00 rano w Niedziele Wielkanocną.