Parafia pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

Rycerstwo Niepokalanej

Założycielem Rycerstwa Niepokalanej jest św. Maksymilian Maria Kolbe, który w Rzymie w dniu 16.X.1917 r. wraz ze współbraćmi dokonał tego dzieła. Podyktowane to było wielką, miłością, do Niepokalanej i pragnieniem zdobycia całego świata dla Chrystusa przez Niepokalaną.

Siedzibą, Stowarzyszenia Rycerstwa Niepokalanej w Polsce jest Niepokalanów.

Istotą, i podstawowym warunkiem Rycerstwa Niepokalanej jest osobiste oddanie się Niepokalanej.

Ma ono cel apostolski – pogłębianie świadomego i odpowiedzialnego życia chrześcijańskiego – nawracanie i uświęcanie wszystkich pod opieką, i pośrednictwem Niepokalanej.

Chcąc być Rycerzem Niepokalanej należy spełnić następujące warunki:

– oddać się całkowicie Niepokalanej jako narzędzie w Jej rękach,
– nosić cudowny medalik,
– wpisać się do księgi Rycerstwa w siedzibie kanonicznie założonej (otrzymuje się dyplomik).

Środki:

1. Odmawiać codziennie ,,O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za tymi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.”
2. Dla Niepokalanej wykorzystywać wszystkie środki jakie pozwala nam stan ,warunki i okoliczności. Najskuteczniejsze to: modlitwa, post i świadectwo chrześcijańskiego życia.
3. Zaleca się rozpowszechnianie Cudownego Medalika Niepokalanej.

W 8O.rocznicę powstania Rycerstwa – 17.X.1997r. zostało ogłoszone jako publiczne, powszechne i międzynarodowe stowarzyszenie wiernych. Posiada więc osobowość prawną. Rycerstwo jako Stowarzyszenie działa w oparciu o normy Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz przepisy własnych Statutów Generalnych, zatwierdzonych przez Papieską Radę ds. Świeckich.

W naszym kraju Rycerstwo Niepokalanej działa w oparciu Dyrektorium Narodowe, ogloszone 9.XII.2006 r.

W naszej Parafii Stowarzyszenie Rycerstwo Niepokalanej powstało w 1988 r. Inicjatorką tego dzieła jest pani Janina Hajdyła.

Stowarzyszenie działa zgodnie z celami nakreślonymi przez założyciela Rycerstwa Niepokalanej oraz wytycznymi Dyrektorium oraz zgodnie z opracowywanym co roku planem działania.

W każdy poniedziałek odmawiana jest modlitwa różańcowa, w pierwsze czwartki każdego miesiąca prowadzona jest Godzina święta – modlitwy przed Najświętszym Sakramentem, 16.dnia każdego miesiąca odprawiana jest Msza święta w intencjach Rycerstwa, i o beatyfikację Ojca Świętego Jana Pawła II. Członkowie Rycerstwa Niepokalanej biorą, udział w rekolekcjach i dniach skupienia w Harmężach i Niepokalanowie. Organizowane były pielgrzymki do Sanktuariów w kraju, do Mediugorie. W 2003 r. Rycerze z Suchej Beskidzkiej brali udział w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rycerstwa do Ojca Świętego.
Rycerstwo Niepokalanej ufundowało do kościoła parafialnego obraz Jezusa Miłosiernego oraz obraz św. Maksymiliana Marii Kolbego.

Stowarzyszenie zajmuje się rozprowadzaniem prasy katolickiej oraz różańców, Cudownych Medalików Niepokalanej oraz książek katolickich. Jest to jedno z zadań postawionych przez założyciela Rycerstwa na członków tej organizacji.

Rycerstwo prowadzi także zgodnie z wytycznymi Dyrektorium Krajowego działalność charytatywną. Organizowane jest spotkanie ze św. Mikołajem dla dzieci z rodzin wielodzietnych, potrzebujących, dla dzieci niepełnosprawnych, a także pomoc dla rodzin biednych w okresie przed świętami Bożego Narodzenia.
Środki pozyskiwane są, ze sprzedaży zniczy, kwestowania na placu przykościelnym, a także w sklepach i firmach.

Z olbrzymią pomocą w sprzedaży zniczy i zbieraniu pieniędzy śpieszyła Grupa Apostolska.

Rok 2007 jest rokiem wyjątkowym, gdyż obchodzona była:

– 90 rocznica powstania Rycerstwa Niepokalanej,
– 80 rocznica Niepokalanowa,
– 25 rocznica kanonizacji św. Maksymiliana Marii Kolbego,
– 10 rocznica nadania Rycerstwu statusu Stowarzyszenia . 

Obecnie działalność charytatywną przejął stworzony przez ks. Proboszcza Andrzeja Klimarę zespół charytatywny.

 Opiekunem jest ks. Proboszcz Wiesław Popielarczyk

INFORMACJE

RÓŻANIEC NA DZIŚ

 

Tajemnice Bolesne

 

  • Modlitwa Jezusa w Ogrójcu
  • Biczowanie Jezusa
  • Cierniem ukoronowanie Jezusa
  • Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  • Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa

 

"Ci, którzy kochają różaniec, to są ci, co ratują świat"

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY