Parafia pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

w Suchej Beskidzkiej

Rycerstwo Niepokalanej

Założycielem Rycerstwa Niepokalanej jest św. Maksymilian Maria Kolbe, który w Rzymie w dniu 16.X.1917 r. wraz ze współbraćmi dokonał tego dzieła. Podyktowane to było wielką, miłością, do Niepokalanej i pragnieniem zdobycia całego świata dla Chrystusa przez Niepokalaną.

Siedzibą, Stowarzyszenia Rycerstwa Niepokalanej w Polsce jest Niepokalanów.

Istotą, i podstawowym warunkiem Rycerstwa Niepokalanej jest osobiste oddanie się Niepokalanej.

Ma ono cel apostolski – pogłębianie świadomego i odpowiedzialnego życia chrześcijańskiego – nawracanie i uświęcanie wszystkich pod opieką, i pośrednictwem Niepokalanej.

Chcąc być Rycerzem Niepokalanej należy spełnić następujące warunki:

– oddać się całkowicie Niepokalanej jako narzędzie w Jej rękach,
– nosić cudowny medalik,
– wpisać się do księgi Rycerstwa w siedzibie kanonicznie założonej (otrzymuje się dyplomik).

Środki:

1. Odmawiać codziennie ,,O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za tymi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.”
2. Dla Niepokalanej wykorzystywać wszystkie środki jakie pozwala nam stan ,warunki i okoliczności. Najskuteczniejsze to: modlitwa, post i świadectwo chrześcijańskiego życia.
3. Zaleca się rozpowszechnianie Cudownego Medalika Niepokalanej.

W 8O.rocznicę powstania Rycerstwa – 17.X.1997r. zostało ogłoszone jako publiczne, powszechne i międzynarodowe stowarzyszenie wiernych. Posiada więc osobowość prawną. Rycerstwo jako Stowarzyszenie działa w oparciu o normy Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz przepisy własnych Statutów Generalnych, zatwierdzonych przez Papieską Radę ds. Świeckich.

W naszym kraju Rycerstwo Niepokalanej działa w oparciu Dyrektorium Narodowe, ogloszone 9.XII.2006 r.

W naszej Parafii Stowarzyszenie Rycerstwo Niepokalanej powstało w 1988 r. Inicjatorką tego dzieła jest pani Janina Hajdyła.

Stowarzyszenie działa zgodnie z celami nakreślonymi przez założyciela Rycerstwa Niepokalanej oraz wytycznymi Dyrektorium oraz zgodnie z opracowywanym co roku planem działania.

W każdy poniedziałek odmawiana jest modlitwa różańcowa, w pierwsze czwartki każdego miesiąca prowadzona jest Godzina święta – modlitwy przed Najświętszym Sakramentem, 16.dnia każdego miesiąca odprawiana jest Msza święta w intencjach Rycerstwa, i o beatyfikację Ojca Świętego Jana Pawła II. Członkowie Rycerstwa Niepokalanej biorą, udział w rekolekcjach i dniach skupienia w Harmężach i Niepokalanowie. Organizowane były pielgrzymki do Sanktuariów w kraju, do Mediugorie. W 2003 r. Rycerze z Suchej Beskidzkiej brali udział w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rycerstwa do Ojca Świętego.
Rycerstwo Niepokalanej ufundowało do kościoła parafialnego obraz Jezusa Miłosiernego oraz obraz św. Maksymiliana Marii Kolbego.

Stowarzyszenie zajmuje się rozprowadzaniem prasy katolickiej oraz różańców, Cudownych Medalików Niepokalanej oraz książek katolickich. Jest to jedno z zadań postawionych przez założyciela Rycerstwa na członków tej organizacji.

Rycerstwo prowadzi także zgodnie z wytycznymi Dyrektorium Krajowego działalność charytatywną. Organizowane jest spotkanie ze św. Mikołajem dla dzieci z rodzin wielodzietnych, potrzebujących, dla dzieci niepełnosprawnych, a także pomoc dla rodzin biednych w okresie przed świętami Bożego Narodzenia.
Środki pozyskiwane są, ze sprzedaży zniczy, kwestowania na placu przykościelnym, a także w sklepach i firmach.

Z olbrzymią pomocą w sprzedaży zniczy i zbieraniu pieniędzy śpieszyła Grupa Apostolska.

Rok 2007 jest rokiem wyjątkowym, gdyż obchodzona była:

– 90 rocznica powstania Rycerstwa Niepokalanej,
– 80 rocznica Niepokalanowa,
– 25 rocznica kanonizacji św. Maksymiliana Marii Kolbego,
– 10 rocznica nadania Rycerstwu statusu Stowarzyszenia . 

Obecnie działalność charytatywną przejął stworzony przez ks. Proboszcza Andrzeja Klimarę zespół charytatywny.

 Opiekunem jest ks. Piotr Fąfrowicz

RÓŻANIEC NA DZIŚ

 

 Tajemnice Chwalebne

 

Zmartwychwstanie Pana Jezusa.

Wniebowstąpienie Pana Jezusa.

Zesłanie Ducha Świętego.

Wniebowzięcie Maryi.

Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi.

 

"Ci, którzy kochają różaniec, to są ci, co ratują świat"

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY

 

TRIDUUM SACRUM

 

 

 

WIELKI CZWARTEK to pamiątka Ostatniej Wieczerzy i ustanowienia dwóch nierozdzielnych sakramentów: kapłaństwa i Eucharystii.

Pamiętajmy w naszych dzisiejszych modlitwach o tych kapłanach, których Bóg postawił na naszej duchowej drodze - o naszych duszpasterzach, katechetach, spowiednikach, szafarzach sakramentów... Dziękujmy Bogu za niepojęty dar Eucharystii, w której Chrystus - wszechmocne i odwieczne Słowo - pozostał obecny na wieki.

 

 

WIELKI PIĄTEK. Dziś Kościół nie sprawuje Eucharystii. W kościołach są odprawiane jedynie uroczyste liturgie Męki Pańskiej, w czasie których odczytuje się (lub śpiewa) Mękę Pańską według św. Jana oraz adoruje Krzyż, któremu dzisiaj oddaje się taką cześć, jak Chrystusowi Eucharystycznemu (poprzez klęknięcie).

W dniu dzisiejszym wszystkich obowiązuje post ścisły - post i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Osoby od 14. do 18. roku życia oraz osoby mające ponad 60 lat są zobowiązane jedynie do wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Osoby między 18. a 60. rokiem życia powinny zachować nie tylko wstrzemięźliwość, ale również post: trzy posiłki, przy czym tylko jeden do syta, a dwa - lekkie. Z obowiązku tego są zwolnione osoby chore. Kościół zachęca także do przedłużenia postu i wstrzemięźliwości aż do rozpoczęcia liturgii Wigilii Paschalnej w Wielką Noc.

W dniu dzisiejszym jesteśmy wezwani do trwania przed Chrystusem Ukrzyżowanym. Ten dzień nie powinien mieć charakteru wyłącznie smutnego - Mękę Chrystusa rozważamy przecież w kontekście nadchodzących Świąt Zmartwychwstania. Niemniej jednak Wielki Piątek ma być dniem wyciszenia i skupienia.

 

Dziś rozpoczyna się coroczna Nowenna do Miłosierdzia Bożego, którą przekazała nam św. siostra Faustyna Kowalska.

Rozpoczęcie Liturgii wieczornej o godzinie 18.00. Rozpoczęcie Nowenny o godzinie 15.00

 

 

WIELKA SOBOTA - Kościół także dzisiaj powstrzymuje się od sprawowania ofiary Mszy św., dlatego główny ołtarz pozostaje obnażony. Przychodzimy do kościoła, by adorować Chrystusa w Grobie, oraz aby poświęcić pokarmy na wielkanocny stół. Dzisiejszy dzień to czas ciszy i tęsknoty za Chrystusem.

W szczególny sposób Kościół zwraca uwagę na Maryję, która jako jedyna w Wielką Sobotę przechowała wiarę Kościoła, kiedy to wszyscy uczniowie i Apostołowie Chrystusa uciekli. Kościół zachęca nas, byśmy trwali w poście podjętym w dniu wczorajszym aż do Wigilii Paschalnej.

O godzinie 18.00 w naszej Parafii rozpoczyna się Liturgia Paschalna. Jej dopełnieniem będzie procesja rezurekcyjna o 6.00 rano w Niedziele Wielkanocną.