Parafia pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

w Suchej Beskidzkiej

Arcybractwo Konającego Pana Jezusa i Matki Bożej Bolesnej

Rys historyczny.

Założycielem Arcybractwa jest jezuita ojciec Jan Leonard (1819 – 1887). Powstało w 1848 roku jako owoc życiowego doświadczenia. Pewnego dnia znalazł się on przy umierającym, który zdecydowanie odmówił przyjęcia sakramentów świętych. Wywołało to wstrząs w młodym kapłanie. Spontanicznie ofiarował się Bogu, aby wybłagać temu człowiekowi łaskę dobrej śmierci. Łaska istotnie dotarła do serca umierającego, gdyż pojednał się z Bogiem.

Główne centrum Arcybractwa mieści się w Jerozolimie. Jego dyrektorem jest Patriarcha Kościoła Łacińskiego. Jeszcze do niedawna działały w świecie trzy filie podległe jerozolimskiej centrali: w Brukseli, Montrealu i Jaśle. Obecnie dwa pierwsze ośrodki praktycznie przestały istnieć. Jako jedyny w świecie, obok Jerozolimy, funkcjonuje ośrodek Arcybractwa w Jaśle. Od 2006 roku Dyrektorem Arcybractw jest ks. Jacek Nasiadka a funkcję sekretarki pełni siostra wizytka Joanna Franciszka Węgrzyn. W całej Polsce Arcybractwo zrzesza około 21 tysięcy członków.

 

Cele.

– oddawanie czci Sercu Jezusa konającemu w duchowej męce w Ogrodzie Oliwnym i fizycznej na krzyżu oraz Bolesnemu Sercu Maryi, które współcierpiało z Synem w czasie Jego Męki
– duchowa pomoc dla umierających i cierpiących

 

Zadania zelatorów i członków Arcybractwa.


– codzienna modlitwa „najłaskawszy Jezu…” lub 1 Ojcze nasz i 1 Zdrowaś Maryjo
– Ofiara Mszy świętej
– jeden dzień w miesiącu poświęcony apostolatowi
– braterska pomoc chorym i cierpiącym

 

Obraz Arcybractwa w naszej parafii

 

Arcybractwo powołała do istnienia pani Zofia Kasprzycka na początku 1989 roku.  Arcybractwo zrzesza około 100 osób. Od 2004 roku członkowie Arcybractwa w czwarty piątek miesiąca biorą udział w Mszy świętej o godzinie 18.00 w intencji cierpiących i konających. Po Mszy świętej uczestniczą w adoracji Najświętszego Sakramentu. W zależności od potrzeb prowadzone są spotkania w salce.

RÓŻANIEC NA DZIŚ

 

 Tajemnice Chwalebne

 

Zmartwychwstanie Pana Jezusa.

Wniebowstąpienie Pana Jezusa.

Zesłanie Ducha Świętego.

Wniebowzięcie Maryi.

Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi.

 

"Ci, którzy kochają różaniec, to są ci, co ratują świat"

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY

 

TRIDUUM SACRUM

 

 

 

WIELKI CZWARTEK to pamiątka Ostatniej Wieczerzy i ustanowienia dwóch nierozdzielnych sakramentów: kapłaństwa i Eucharystii.

Pamiętajmy w naszych dzisiejszych modlitwach o tych kapłanach, których Bóg postawił na naszej duchowej drodze - o naszych duszpasterzach, katechetach, spowiednikach, szafarzach sakramentów... Dziękujmy Bogu za niepojęty dar Eucharystii, w której Chrystus - wszechmocne i odwieczne Słowo - pozostał obecny na wieki.

 

 

WIELKI PIĄTEK. Dziś Kościół nie sprawuje Eucharystii. W kościołach są odprawiane jedynie uroczyste liturgie Męki Pańskiej, w czasie których odczytuje się (lub śpiewa) Mękę Pańską według św. Jana oraz adoruje Krzyż, któremu dzisiaj oddaje się taką cześć, jak Chrystusowi Eucharystycznemu (poprzez klęknięcie).

W dniu dzisiejszym wszystkich obowiązuje post ścisły - post i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Osoby od 14. do 18. roku życia oraz osoby mające ponad 60 lat są zobowiązane jedynie do wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Osoby między 18. a 60. rokiem życia powinny zachować nie tylko wstrzemięźliwość, ale również post: trzy posiłki, przy czym tylko jeden do syta, a dwa - lekkie. Z obowiązku tego są zwolnione osoby chore. Kościół zachęca także do przedłużenia postu i wstrzemięźliwości aż do rozpoczęcia liturgii Wigilii Paschalnej w Wielką Noc.

W dniu dzisiejszym jesteśmy wezwani do trwania przed Chrystusem Ukrzyżowanym. Ten dzień nie powinien mieć charakteru wyłącznie smutnego - Mękę Chrystusa rozważamy przecież w kontekście nadchodzących Świąt Zmartwychwstania. Niemniej jednak Wielki Piątek ma być dniem wyciszenia i skupienia.

 

Dziś rozpoczyna się coroczna Nowenna do Miłosierdzia Bożego, którą przekazała nam św. siostra Faustyna Kowalska.

Rozpoczęcie Liturgii wieczornej o godzinie 18.00. Rozpoczęcie Nowenny o godzinie 15.00

 

 

WIELKA SOBOTA - Kościół także dzisiaj powstrzymuje się od sprawowania ofiary Mszy św., dlatego główny ołtarz pozostaje obnażony. Przychodzimy do kościoła, by adorować Chrystusa w Grobie, oraz aby poświęcić pokarmy na wielkanocny stół. Dzisiejszy dzień to czas ciszy i tęsknoty za Chrystusem.

W szczególny sposób Kościół zwraca uwagę na Maryję, która jako jedyna w Wielką Sobotę przechowała wiarę Kościoła, kiedy to wszyscy uczniowie i Apostołowie Chrystusa uciekli. Kościół zachęca nas, byśmy trwali w poście podjętym w dniu wczorajszym aż do Wigilii Paschalnej.

O godzinie 18.00 w naszej Parafii rozpoczyna się Liturgia Paschalna. Jej dopełnieniem będzie procesja rezurekcyjna o 6.00 rano w Niedziele Wielkanocną.